Home
Jong en muziek?
Even voorstellen
Muzieklessen
Workshops & meer
Praktische zaken
Contact
Gastenboek
Fotoalbum
Links en tips

"Muziek met jonge kinderen" 

Jonge kinderen kunnen echt genieten van muziek. Kijk maar wat er gebeurt als je met ze zingt, neuriet, klapt, wiegt of danst.

De cursus Muziek met jonge kinderen speelt in op de natuurlijke interesse voor muziek bij jonge kinderen en gaat uit van het samenspel tussen (groot)ouder/verzorger en kind.

Ritmestokjes in de peuterles

In de cursus worden liedjes gezongen en gespeeld, die passen bij de leefwereld van het kind. Eer komt veel spel en beweging aan te pas en er wordt gebruik gemaakt van voor de kinderen geschikt gemaakte muziekinstrumentjes, speelgoed en huishoudelijk materiaal. Het doel is om de muzikale ontwikkeling te stimuleren vanuit plezier. Plezier motiveert de kinderen en zo stappen zij in het muzikale leerproces. Het kind staat tijdens de lessen centraal.

Het liedjesrepertoire wordt uitgebreid, u doet nieuwe ideeën op voor muzikale spelletjes en de kinderen krijgen de kans om samen in een groep te zingen en te spelen. Oude en nieuwe liedjes worden begeleid door een activiteit. Zo wordt naast de muzikale ontwikkeling ook het geheugen en de concentratie getraind: onthouden van melodieën en woordjes.  De motoriek wordt geoefend. Denk bijvoorbeeld aan zelf klappen, stampen, bewegen en dansen op muziek! Verder wordt door de liedjes de spraak- en taalontwikkeling gestimuleerd.

 

Dreumesen met schudinstrumentjes

 

Het is niet belangrijk of u mooi kunt zingen, noten kunt lezen of een instrument bespeelt. Het gaat om het plezier dat u samen heeft tijdens de muzikale activiteiten. Aan het einde van elke les krijgt u de liedjes op papier mee naar huis. Het belangrijkste gebeurt tenslotte thuis! Het blijkt dat veel dagelijkse activiteiten die thuis door zingen begeleid worden, leuker en vooral intenser worden.

 

Lekker op schoot

Voor wat betreft baby's kan de cursus "Muziek met jonge kinderen" een prima aansluiting zijn op een babymassagecursus. In een rustig tempo worden wiege-, masseer- en "vlieg"liedjes aangeboden. Hierbij ervaart de baby beweging, maar ook affectie, wat essentieel is voor een veilige hechting. De emotionele ontwikkeling wordt zo gestimuleerd.

De lichamelijke bewustwording groeit vanaf 4 maanden sterk. Kriebel- en aanraakversjes kunnen dit versterken. Het zelf bewegen van de baby zal toenemen naarmate het kind ouder wordt. Bewegingsliedjes concentreren zich op één lichaamsdeel zodat de baby de tijd krijgt te zien wat je doet en eventueel de beweging na te bootsen.